νέος κύκλος μαθημάτων graffiti & street art


Ο νέος κύκλος μαθημάτων graffiti & street art αρχίζει το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012, στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μας, στους Αγίους Ομολογητές, Λευκωσία. Τα μαθήματα διεξάγωνται κάθε Σάββατο πρωί και διαρκούν μία (1) ώρα.

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΩΡΑ

πληροφορίες και κρατήσεις: 99882999


No comments:

Post a Comment