Πώς προφέρετε το graffiti;

Η λέξη graffiti προφέρεται και Γκραφίτι αλλά και Γκράφιτι. Η διαφορά είναι στον τονισμό της λέξης.
Εσείς πώς την προφέρετε;
Ψηφίστε στο δεξιά μέρος της ιστοσελίδας μας -------------------------------------------------------------------->>

No comments:

Post a Comment